SOU 2000:95 Kooperativ hyresrätt
   
 
Titel:SOU 2000:95 Kooperativ hyresrätt
Anmärkning:Prop. 2001/02:62
Utgivningsår:2000
Omfång:340 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213176
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kooperativ hyresrätt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:95
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 214 SEK exkl. moms
Utredningen föreslår att kooperativa hyresrättsföreningar skall kunna antingen äga det eller de hus där lägenheterna finns (ägarmodellen) eller hyra dessa lägenheter och sedan i sin tur hyra ut dem med kooperativ hyresrätt (hyresmodellen). Hyreslagens regler skall gälla t.ex. om en hyresgäst vill byta sin lägenhet eller upplåta den i andra hand. Föreningen skall kunna ta ut vanliga medlemsinsatser och en insats vid uthyrning. Bruksvärdesreglerna behöver inte tillämpas på den hyra som medlemmarna betalar. Både vid en ombildning enligt ägarmodellen och hyresmodellen skall 2/3 av hyresgästerna gå med på beslutet.
 
  © 2017 Jure AB