Unga på hem för vård eller boende
– Om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård
   
 
Författare:Eneroth Elisabeth
Titel:Unga på hem för vård eller boende – Om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård
Utgivningsår:2014
Omfång:612 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235816
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 850 SEK exkl. moms
Enligt svensk rätt har samhället ett yttersta ansvar för ungas välfärd. Det innefattar att vid vissa omständigheter placera den unge utom hemmet för vård. En form för placering är ett hem för vård eller boende. Aktuell lagstiftning är socialtjänstlagen (2001:453), socialtjänstförordningen (2001:937) samt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Denna bok består av två fristående studier med ett gemensamt tema. Det är rättsprincipers inverkan på beslut om den unges vård vid placering på ett hem för vård eller boende.

Studie I har titeln Rättssäkerhet för unga på hem för vård eller boende. Fyra principer vid beslutsförfarandet. I studien undersöks legalitetsprincipen, likhets och objektivitetsprinciperna samt principen om den unges bästa och deras inverkan på beslut om den unges vård som fattas på ett hem för vård eller boende.

Studie II har titeln Kritisk materiell giltighetsprövning av rättsliga normer. Exemplet hem för vård eller boende. I studien utarbetas ett rättsanalytiskt verktyg för kritisk materiell giltighetsprövning av rättsliga normer. Verktyget används på exemplet hem för vård eller boende. Utfallet i Studie I och Studie II läggs till grund för utarbetandet av en förklaringsmodell. Den förklarar rättsprincipers tillitsskapande funktion och förmåga vid beslut om den unges vård vid placering på ett hem för vård eller boende. Modellen gestaltar ett inbördes förhållande mellan rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om den unges vård vid placering på ett sådant hem.

Elisabeth Eneroth är verksam vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB