Ekonomin i EU
   
 
Författare:Sandelin Bo
Titel:Ekonomin i EU
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:128 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144094267
Ämnesord:Ekonomi , EU-rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
I denna fjärde upplaga av standardverket Ekonomin i EU beskrivs de stora dragen i samtliga medlemsländers ekonomi, huvud-sakligen med hjälp av nationalräkenskapsdata. Boken klargör också innebörden i BNP och andra nationalräkenskapsbegrepp och visar hur dessa hänger samman.

BNP per invånare är två eller tre gånger större i de flesta gamla EU-länder än i de länder som tillkommit på 2000-talet. Om man delar upp BNP på olika producerande sektorer ser man att tjänstesektorn är störst i alla EU-länder. Användningen av BNP domineras av konsumtionen, som är ungefär fyra gånger så omfattande som investeringarna. Utrikeshandeln är relativt sett viktigare för små länder som Luxemburg och Malta än för stora.Inkomsterna och priserna i EU behandlas också, liksom befolkningsstrukturen och arbetsmarknaden.

Boken avslutas med ett kapitel om framväxten av euron och de institutioner som skapats för att hantera den gemensamma penningpolitiken. Ekonomin i EU vänder sig främst till studenter på universitet och högskolor, men kan med fördel även användas som uppslagsverk för den som arbetar med eller är intresserad av EU-frågor.
 
  © 2017 Jure AB