Löneadministration
– för utbildning och arbetsliv
   
 
Författare:Lindblad Ulla
Titel:Löneadministration – för utbildning och arbetsliv
Utgivningsår:2013
Omfång:171 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147108244
Ämnesord:Ekonomi , Arbetsrätt

SLUT på förlag
Löneadministration är ett handfast och konkret läromedel i grundläggande lönearbete. Boken speglar verkligheten ute på mindre och medelstora företag. I varje kapitel finns exempel och övningar som visar de olika momenten i lönarbete. Boken stöder Visma Lön, ett löneprogram från Visma Spcs.

Boken innehåller bl.a:

- Lagstiftning

- Dokumenthantering

- Beräkningar av löner, semester, förmåner m.m.

- Redovisning av kontrolluppgifter

I varje kapitel finns exempel och övningar som visar de olika momenten i lönearbetet.

Boken stöder Visma Lön 600 men övningarna i Löneadministration är generellt utformade, så att de passar oavsett vilket löneprogram som används.

Löneadministration passar för gymnasieskolan, komvux, KY-utbildningar, Yrkeshögskolan och kurser för dig som redan är i arbetslivet. Den är också lämplig för den egna företagaren med anställd personal.

En lärarhandledning inkl. cd, kompletterar läroboken med bland annat förslag till kursupplägg, pedagogiska tips, extra uppgifter och ett utökat facit till övningarna. På cd:n finns också ett exempelföretag med lönekörningar, lagtexter och information från Skatteverket.
 
  © 2017 Jure AB