De lege 2014 Regeringsformen 40 år 1974-2014
   
 
Titel:De lege 2014 Regeringsformen 40 år 1974-2014
Utgivningsår:2014
Omfång:242 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789131
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:De Lege nr. 2014
Ämnesord:Offentlig rätt , Rättshistoria

Pris: 350 SEK exkl. moms
Årets upplaga av De Lege innehåller uppsatser med nära anknytning till innehållet i regeringsformen som i år är 40 år.

Medverkande författare:
Fredrik Sterzel,
Johan Hirschfeldt,
Patrik Bremdal,
Bert Lehrberg,
Peter Nobel,
Victoria Enkvist,
Håkan Andersson,
Karin Åhman,
Anna-Sara Lind,
Iain Cameron,
Jan Bjuvberg,
Inger Österdahl,
Olof Wilske,
Lena Marcusson.


Innehåll
Fredrik Sterzel
1974 års regeringsform 9
Ett fyrtioårsperspektiv
Johan Hirschfeldt
Författningens kärnvärden 33
– symbolik, politik och juridik
Patrik Bremdal
Är RF 1 kap. 2 § bara tomma ord? 57
– Några tankar om målsättnings stadgandet i RF
Bert Lehrberg
Värdeöverföringsreglernas anomaliska exklusivitet 69
Om betydelsen av Regeringsformens likhetsprincip
inom aktiebolagsrätten
Peter Nobel
Vad menas med att Sverige enligt RF 1 kap. 10 § är
medlem i EU, men ”bara” samarbetar med FN? 89
Victoria Enkvist
Religionsfriheten sedd ur en konkav eller konvex lins 97
Håkan Andersson
RF och ersättningsrätten 109
Normaliserande och konkretiserande möten
mellan rättsområden
Karin Åhman
Ny praxis i Högsta domstolen stärker äganderättens
ställning i svensk konstitutionell rätt 139
Anna-Sara Lind
Forskningens frihet 151
Iain Cameron
Vad är en begränsning av en rättighet? 165
Jan Bjuvberg
Är Finansinspektionens föreskriftsmakt grundlagsenlig? 187
Olof Wilske
Domstolarna i regeringsformen 1974–2014 199
Ger regeringsformen en korrekt bild av domstolarnas
konstitutionella ställning?
Lena Marcusson
Förvaltningen i konstitutionen 211
Inger Österdahl
Regeringsformen och det internationaliserade
svenska försvaret 225
Om författarna 241
 
  © 2017 Jure AB