Missbrukare i rättsstaten
– En rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare
   
 
Författare:Gustafsson Ewa
Titel:Missbrukare i rättsstaten – En rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare
Utgivningsår:2001
Omfång:671 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006506
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har sedan ikraftträdandet 1982 inte varit föremål för någon genomgripande rättslig analys. Vagt formulerade regler om tvångsvård ger utrymme för godtycke i rättstillämpningen och betydande rättsotrygghet för den enskilde. Med grundlagens och Europakonventionens katalog över mänskliga rättigheter som utgångspunkt behandlar denna avhandling centrala rättsliga frågor kring LVM och undersöker hur LVM tillämpas i praktiken, med tonvikten förlagd till de materiella förutsättningarna för tvångsvård.
 
  © 2017 Jure AB