Regeringens skrivelse 2012/13:15 Riksrevisionens rapport om Citybanans regionala medfinansiering
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:15 Riksrevisionens rapport om Citybanans regionala medfinansiering
Utgivningsår:2012
Omfång:156 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213015
Serie:Propositioner nr. 2012/13:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens akttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Citybanans regionala medfinansiering (RiR 2012:8). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB