Avtal om rätten till domstolsprövning
– Processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt
   
 
Författare:Maunsbach Lotta
Titel:Avtal om rätten till domstolsprövning – Processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt
Anmärkning:
Utgivningsår:2015
Omfång:504 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018582
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Processrätt

Pris: 946 SEK exkl. moms
Avhandlingen behandlar situationer där parterna på olika sätt avstår från en processuell rättighet. Det handlar dels om överenskommelser där parterna avstår helt från domstolsprövning, dels om överenskommelser där parterna avstår från någon del av domstolsprövningen.

I avhandlingen analyseras om det på förhand ingångna avtalet är bindande när det åberopas inför en domstol och vilka processuella rättsverkningar som avtalet ger upphov till mellan parterna och i förhållande till domstolen.
 
  © 2017 Jure AB