Prop. 2014/15:38 Infektion med ebolavirus
   
 
Titel:Prop. 2014/15:38 Infektion med ebolavirus
Utgivningsår:2015
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415038
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:38
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus. Vidare föreslår regeringen att infektion med ebolavirus anges som en samhällsfarlig sjukdom i bilaga 2 till smittskyddslagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2015.
 
  © 2017 Jure AB