Prop. 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
   
 
Titel:Prop. 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Utgivningsår:2015
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som gäller till utgången av 2015, ska fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.
 
  © 2017 Jure AB