Prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
   
 
Titel:Prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Utgivningsår:2015
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415104
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:104
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB