Suveränitetserosion?
– Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige
   
 
Författare:Paju Jaan
Titel:Suveränitetserosion? – Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige
Utgivningsår:2015
Omfång:492 sid.
Förlag:Ragulka
ISBN:9789185333646
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 553 SEK exkl. moms
I denna avhandling visas mot bakgrund av rättspraxis hur medlemsstaternas nationella socialförsäkringar påverkas av EU:s inre marknad, av ett unionsmedborgarskap med en rätt att fritt röra sig och av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Avhandlingen ger läsaren en djupare förståelse till den omorientering av de nationella socialförsäkringarna som skett och sker.

Frågan som ställs i avhandlingen är om den fortsatta utvecklingen på socialförsäkringens område ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.

 
  © 2017 Jure AB