Regeringens skrivelse 2014/15:106 Riksrevisionens rapport om specialdestinerade statsbidrag
– ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:106 Riksrevisionens rapport om specialdestinerade statsbidrag – ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?
Utgivningsår:2015
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415106
Serie:Propositioner nr. 2014/15:106
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Specialdestinerade statsbidrag - Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? (RiR 2014:25).
 
  © 2017 Jure AB