Regeringens skrivelse 2014/15:103 Kommittéberättelse 2015
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:103 Kommittéberättelse 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:385 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415103
Serie:Propositioner nr. 2014/15:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 175 SEK exkl. moms
I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.
 
  © 2017 Jure AB