Ds 2015:24 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
   
 
Titel:Ds 2015:24 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
Utgivningsår:2015
Omfång:28 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242919
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:24
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms
Promemorian föreslås att Konsumentverkets beslut om förbud för en näringsidkare att lämna krediter ska kunna gälla omedelbart.

Konsumentverket kan förbjuda en kreditgivare som inte gör tillräckliga kreditprövningar att lämna krediter till konsumenter. Enligt den nuvarande ordningen gäller ett sådant beslut inte omedelbart, utan först från och med det att beslutet fått laga kraft. För att stärka konsumentskyddet och för att förhindra närings-idkare från att fortsätta lämna krediter trots bristfälliga rutiner bedöms det angeläget att Konsumentverkets beslut ska kunna gälla omedelbart.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
 
  © 2017 Jure AB