Prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning
– Sveriges försvar 2016-2020
   
 
Titel:Prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020
Utgivningsår:2015
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415109
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:109
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016-2020 utgår från den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa. Försvaret går från ett insatsförsvar till ett försvar med tydligare inriktning mot ett nationellt försvar.

Den försämrade säkerhetspolitiska situationen innebär förändrade krav på den svenska försvarsförmågan. I propositionen redovisar regeringen en inriktning för att stärka den svenska försvarsförmågan och öka den operativa förmågan i krigsförbanden från och med 2016 till och med 2020.
 
  © 2017 Jure AB