Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2014-15 Nr 4
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2014-15 Nr 4
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2015
Omfång:219 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT141504
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2014/15:4
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 219 SEK exkl. moms
JT:s prenumeranter kan ta del av innehållet på JT:s hemsida.

***********

Innehållsförteckning:

- Elisabeth Ahlinder, Optioner, negativklausuler, leasingavtal och efterställda lån avseende fast egendom – något om jordabalkens betydelse för vissa säkerhetsvillkors rättsliga verkan
- Pontus Etéus, Revisorns skadeståndsansvar efter BDO-målet – ordningen återställd?
- Lars Gorton, Avtalstolkning i engelsk rätt
- Magnus Hermansson, Ny rätt om rätt i tomträtt
- Stefan Lindskog, Garantier med dokumentvillkor – kommentarer med anledning av en avhandling
Stefan Lindskog

Expertgranskad artikel:
- Therese Enarsson, Utsatthet på nätet. Möjligheter till rättslig upprättelse vid ärekränkningar på internet

Rättsfall:
- Håkan Andersson, Stegvis nedtoning av avvägningsmöjligheterna vid frihetsberövandeersättning – men ändå öppning för framtida utveckling
- Henrik Holmberg, Resebyrå som förskottsbetalar flygstol bär kreditgivaransvar
- Bo Linander, Entreprenörens bedömning av okända förhållanden

Skiljedomsrätt:
- Silvia Devulder, Rise of arbitration in the financial sector: breaking with tradition

Recension:
- Thore Brolin, Johan Lindholm, Idrottsjuridik, Norstedts Juridik, 2014, 348 s.
- Gustaf Almkvist, Stig Strömholm, Resonerande katalog – minnen 1958–2003, Atlantis, 2014, 559 s.
- Ulf Bernitz, Konsumenttjänstlagen – räckvidd och betydelse. Reflexioner med utgångspunkt i två nyutgivna arbeten

Debatt:
- Mikael Mellqvist, Domstols självständighet – konstitutionell kosmetika?
- Ola Svensson, Att avvika från lagen. Om möjligheten att inskränka en lagregels tillämpningsområde på kontraktsrättens område
 
  © 2017 Jure AB