Vägen till ja
– En nyckel till framgångsrika förhandlingar
   
 
Författare:Fisher Roger , Ury William , Patton Bruce
Titel:Vägen till ja – En nyckel till framgångsrika förhandlingar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:197 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9789147116898
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 460 SEK exkl. moms
Lär dig hemlighet bakom framgångsrika förhandlingar!
Förhandling är en ofrånkomlig del av vardagen, både privat och i arbetslivet. Vi har därför alla glädje av att bli bättre förhandlare.
Vägen till Ja ger en beprövad steg för steg-metod för att uppnå ömsesidigt tillfredställande överenskommelser i varje typ av förhandling. Metoden, som kallas principstyrd förhandling, har utvecklats inom ramen för Harvard Negotiation Project, ett samarbete mellan forskare på Harvard University, MIT och Tufts University.

Sedan Vägen till Ja ursprungligen gavs ut för mer än 30 år sedan har den hjälpt miljontals människor att förhandla på ett bättre sätt. Boken är en modern klassiker och en av de mest populära managementböckerna någonsin. I denna nya upplaga har innehållet aktualiserats samt kompletterats med nya exempel och idéer.
 
  © 2017 Jure AB