SOU 2015:61 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning
   
 
Titel:SOU 2015:61 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning
Utgivningsår:2015
Omfång:309 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243145
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:61
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning överlämnade den 17 juni 2015 sitt betänkande " Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att överväga om konsumentskyddet i samband med telefonförsäljning behöver stärkas och att vid behov föreslå åtgärder. I uppdraget har även ingått att bedöma om småföretagare behöver ett särskilt skydd. Utredningen föreslår bland annat att ett skriftlighetskrav införs vid telefonförsäljning till konsumenter.

Förslaget syftar till att stärka konsumenters ställning på marknaden genom att skapa en ökad trygghet för konsumenter när avtal ska ingås per telefon och ökad klarhet när det gäller avtalens innehåll.
 
  © 2017 Jure AB