Regeringens skrivelse 2014/15:142 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderättelseverksamheten
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:142 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderättelseverksamheten
Utgivningsår:2015
Omfång:73 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415142
Serie:Propositioner nr. 2014/15:142
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser som redovisats i rapporten Kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten (RiR 2015:2), vars syfte var att bedöma om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten fungerar effektivt.
 
  © 2017 Jure AB