Den offentliga makten
   
 
Författare:Petersson Olof
Titel:Den offentliga makten
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:359 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144103938
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Offentlig rätt

Pris: 378 SEK exkl. moms
Offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men vart tar den sedan vägen?

Enligt riksdagens mål ska den offentliga makten vägledas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den offentliga makten berättar om maktprocesserna som formar framtidens kommuner, stat och EU. Uppmärksamheten riktas särskilt mot organisering, personal, finansiering, styrning och granskning. Dagens Sverige står i centrum, men boken ger också utblickar som sätter in vårt samhälle i historiskt, jämförande och framåtblickande perspektiv.

Den offentliga makten vänder sig till studenter inom statsvetenskap och offentlig förvaltning vid universitet och högskolor, men erbjuder också kunskap, orientering och faktaunderlag till alla som är intresserade av hur samhället fungerar. Denna nya upplaga är aktualiserad och omarbetad.
 
  © 2017 Jure AB