Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget
– En introduktion
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget – En introduktion
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:112 sid.
Förlag:Litteraturcompagniet
ISBN:9789197443463
Serie:Litteraturcompagniet
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 197 SEK exkl. moms
Enligt aktiebolagslagen är styrelsen i ett publikt bolag skyldig att upprätta en arbetsordning för sitt arbete och att utfärda instruktioner till verkställande direktören och de organ som styrelsen särskilt inrättar. Dessutom skall i alla bolag instruktioner för den ekonomiska rapporteringen utfärdas. Utöver vissa rambestämmelser ger varken lag eller förarbeten någon större ledning för vad dessa dokument skall innehålla eller hur de skall utformas.

Denna tredje omarbetade upplaga riktar sig till bolagen själva samt till revisorer, advokater och andra praktiker, och är framför allt avsedd att vara en praktisk handledning och lärobok rörande de rättsregler som påverkar utformningen av dessa dokument.

I bilagor återfinns mallar för styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

Jur. dr Carl Svernlöv är advokat på Baker & McKenzie Advokatbyrå och adjungerad professor vid Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB