Yrkesmässig handledning
– mer än ord
   
 
Författare:Tveiten Sidsel
Titel:Yrkesmässig handledning – mer än ord
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:361 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144097565
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 483 SEK exkl. moms
Fjärde upplagan av Yrkesmässig handledning – mer än ord är uppdaterad i linje med ny forskning om handledning. Den nya utgåvan har ökat fokus på bland annat coachning, metakommunikation och feedback. Etik i handledning och konflikthantering är teman som lyfts fram i högre grad än i tidigare utgåvor. Boken är också uppdaterad med flera nya case, reflektionsuppgifter och exempel utöver metoder för handledning av studenter i praktik.

Att stärka förmågan att hantera olika situationer är det överordnade syftet med handledning av studenter och yrkesutövare. Här fördjupas handledning som begrepp, handledningens gränsområden och handledning som pedagogisk verksamhet såväl i grupp som individuellt inom skilda yrkesområden och i olika professioner.

Bokens största målgrupp är studenter vid sjuksköterskeprogrammet på grundläggande nivå, men den kan även läsas med behållning av studenter på avancerad nivå och redan yrkesverksamma samt handledare.
 
  © 2017 Jure AB