Ds 2001:46 Vissa frågor om sjömäns vilotid
   
 
Titel:Ds 2001:46 Vissa frågor om sjömäns vilotid
Anmärkning:Prop. 2001/02:108
Utgivningsår:2001
Omfång:70 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215241
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:46
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Arbetsrätt

Pris: 110 SEK exkl. moms
I denna promemoria föreslås ändringar i svensk lagstiftning som medför att två EG-direktiv kan införlivas. Direktiven innebär bl.a. att även utländska fartyg som anlöper någon hamn inom gemenskapen ska iaktta vissa bestämmelser om sjömäns vilotid/arbetstid och att alla fartyg ska kontrolleras.
 
  © 2017 Jure AB