Regeringens skrivelse 2014/15:144 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:144 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism
Utgivningsår:2015
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415144
Serie:Propositioner nr. 2014/15:144
Ämnesord:Kriminologi , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I denna skrivelse redovisas de åtgärder som regeringen har vidtagit för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att utveckla förebyggande insatser och metoder. Myndigheter, kommuner och det civila samhällets organisationer inklusive trossamfund ska genom dessa åtgärder mer samordnat och effektivt kunna bidra till att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
 
  © 2017 Jure AB