Prop. 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister
   
 
Titel:Prop. 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister
Utgivningsår:2015
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:143
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafik-register. Ändringsförslagen innebär dels att ändamålen med behandlingen av personuppgifter i vägtrafikregistret förtydligas, dels att den registrerade ska kunna få direktåtkomst till sina egna uppgifter i registret. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB