Prop. 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
   
 
Titel:Prop. 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
Utgivningsår:2015
Omfång:204 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516013
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:13
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken, som

ger resenärerna rätt till reseinformation, bl.a. om de trafiktjänster som en transportör erbjuder och om störningar i trafiken,
innehåller bestämmelser om resenärers rätt till ersättning vid förseningar som är längre än 20 minuter,
ger en resenär som har köpt en biljett som gäller för en viss tidsperiod rätten att få pengarna tillbaka, om transportörens trafikutbud ändras efter köpet och ändringen är av väsentlig betydelse för resenären.
Den föreslagna lagen omfattar i huvudsak resor med tåg, spårväg, tunnelbana och buss. Bestämmelserna ska gälla lika oavsett vilket av trafikslagen som används. En transportör ska inte kunna använda resevillkor som är till nackdel för resenärerna i jämförelse med lagen. Genom förslagen stärks resenärernas rättigheter i förhållande till de allmänna resevillkor som transportörerna tillämpar och till den lagstiftning om rätt till reseinformation som hittills har gällt.

Den nya lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 april 2016.
 
  © 2017 Jure AB