Prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning
   
 
Titel:Prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning
Utgivningsår:2015
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516023
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:23
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Försöksverksamheten får avse personer som ska bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare. Sådana ämnen kan till exempel vara biologi, fysik, kemi och teknik. Ytterligare förutsättningar för försöksverksamheten ska vara att personen har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnen som personen ska bedriva undervisning i och genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnena. En person ska få anställas inom ramen för försöksverksamheten i högst två år. Anställningstiden ska få förlängas till högst tre år om det finns särskilda skäl.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB