Prop. 2015/16:20 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling
   
 
Titel:Prop. 2015/16:20 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling
Utgivningsår:2015
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516020
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att Försvarsexportmyndigheten tas bort från bestämmelserna i 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 § OSL. Det föreslås vidare en övergångsbestämmelse i OSL om att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB