Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2015-16 Nr 1
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2015-16 Nr 1
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2015
Omfång:270 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT151601
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2015/16:1
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 270 SEK exkl. moms
Artikel
- Michael Bogdan, EU:s omarbetade insolvensförordning

- Annina H. Persson, Herman Donner, När är det sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås vid en exekutiv försäljning av fast egendom?

- Torkel Gregow, Obiter dictum. Något att uppmuntra eller motarbeta?

- Svante O. Johansson, Grov vårdslöshet och avtalsfrihet – var står vi i dag med ansvarsfriskrivningar?

- David Karlsson, Återvinning av vinstutdelning. Ett konkursrättsligt perspektiv på aktiebolags vinstutdelning

- Jessika van der Sluijs, Trajectories – rättens rörelseriktning som relevant bedömningsinstrument

Expertgranskad artikel
- Hajo Michael Holtz, Lagstridighetsprincipen – Ett jämförande perspektiv

- Elif Härkönen, Juridiska personers ansvar för brott. Om förstärkta sanktionssystem inom värdepappersmarknadsrätten

Rättsfall
- Ulf Bernitz, Villkoren för telefonförsäljning, särskilt vid uppringning av mobiltelefoner

- Jonny Flodin, Indragning efter utmätning av andel i bostadsrätt

- Andreas Rönnheden, Ansvarsgenombrott och processbolag

- Johanna Schiratzki, Hur ska en vårdnadshavare göra för att få hem ett barn som varit placerat för samhällsvård?


Skiljedomsrätt
- Emil Brengesjö, Lis pendens inom svensk skiljedomsrätt

Recension
- Ulla Neergaard, Jaan Paju, Suveränitetserosion? Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige (ak. avh.), Ragulka förlag 2015, 492 s.


Debatt
- Peter Borgström, Alkoholutandningsprov och kroppsbesiktning

- Erik Odelberg, Hans Dahlberg Kolga, Gotlandsdomen: Entreprenadkontraktets fördelning av ansvaret för förhållanden som inte framgår av förfrågningsunderlaget

- Emina Gaspar-Vrana, Kronvittnen i svensk rätt – kampen mellan effektivitet och rättssäkerhet

- Erik Lidman, Aktier med olika röstvärden vid offentliga uppköpserbjudanden. En historisk analys

- Jens Lindborg, Begränsar Europakonventionen våld vid territoriella kränkningar i fredstid enligt IKFN?
 
  © 2017 Jure AB