Att förstå externredovisning
– Faktabok
   
 
Författare:Eriksson Gunnar , Johansson Peter
Titel:Att förstå externredovisning – Faktabok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:495 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147114733
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 539 SEK exkl. moms
I denna nya kraftigt omarbetade upplagan är alla förändringar pedagogiskt motiverade. Ett kapitel har försvunnit, begreppskapitlet är helt omskrivet och har fått elva nya bildbeskrivningar, kreditkapitlet har fått ny inriktning, pedagogiken kring kassaflödets beräkning har förenklats väsentligt, beskrivningen av normal-, brutto- och nettometoden har utvecklats, slutkommentarer har lagts in i huvudtexten och 300 ordförklaringar har tillkommit.

För att kunna utveckla sin kunskap i externredovisning är det viktigt att det första mötet med ämnet ger en exakt, klar och tydlig förståelse av begrepp, samband och logik. Att förstå externredovisning uppfyller högt ställda krav på precision, logikbeskrivning och pedagogik.

Till boken finns också en övningsbok med utvecklade välbeskrivna lösningar.
 
  © 2017 Jure AB