Bevis i straffesaker
– Utvalgte emner
   
 
Författare:Aarli Ragna , Hedlund Mary Ann , Jebens Sverre Erik
Titel:Bevis i straffesaker – Utvalgte emner
Utgivningsår:2015
Omfång:712 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205460096
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt

Pris: 1096 SEK exkl. moms
Boken omfatter innhenting og behandling av faktisk materiale under etterforskingen, føring av bevis for domstolene og prinsippene for rettens bevisvurdering. Erfarne bevisbedømmere og bevisforskere med bakgrunn fra domstolene, politiet, påtalemyndigheten, Den rettsmedisinske kommisjon og ulike forskningsinstitusjoner har bidratt med kapitler innenfor seks hovedområder:

-utviklingslinjer i bevisteorien og i det praktiske bevisbildet
-bevisrettens rammer: grunnprinsipper og hovedregler
-bevissikring i etterforskningsfasen
-bevisføring og bevisavskjæring
-beviskrav og bevisvurdering
-sakkyndighet og særlige bevismidler

Målgruppen for boken er alle som arbeider med bevispresentasjon og bevisbedømmelse i det praktiske rettsliv. Boken egner seg også for studenter med interesse for prosessfaget.
 
  © 2017 Jure AB