Prop 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015
   
 
Titel:Prop 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516047
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:47
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 43 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag för budgetåret 2015.
 
  © 2017 Jure AB