Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2015-16 Nr 2
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2015-16 Nr 2
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2015
Omfång:213 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT151602
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2015/16:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 213 SEK exkl. moms
Artikel:
- Alexander R. Besher, Jan Andersson, VD:s roll i försäkringsföretag

- Oskar Gentele, Den mjuka stupstocken i RB

- Ola Svensson, Viljeförklaring och tillitsfullmakt

Expertgranskad artikel:
- Laura Carlson, Academic Freedom and the Rights to University Teaching Materials: A Comparison of Swedish, American and German Approaches

Rättsfall:
- David Gissin Riihonen, Aktier som underlag för företagshypotek

- Jori Munukka, Utomobligatoriska anspråk mot avtalsparts kontraktsmedhjälpare och mot avtalspart

- Hans Renman, Har en advokatbyrå kvittningsrätt i medel som mottagits vid utförande av klientuppdrag, likvidatorsuppdrag eller liknande uppdrag?

- Aron Verständig, Ett steg tillbaka för det kontantlösa samhället?

Skiljedomsrätt:
- Kajsa Bergkvist, Engelska som rättegångsspråk i klanderprocesser

Recension:
- Svante Johansson, Rolf Dotevall, Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, Norstedts Juridik, 2015, 560 s.

- Eva Storskrubb, Anna Wallerman, Om fakultativa regler – En studie av svensk och unionsrättslig reglering av skönsmässigt beslutsfattande i processrättsliga frågor (ak. avh.), Iustus, 2015, 258 s.

Debatt:
- Claude D Zacharias, Svenska advokaters rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 
  © 2017 Jure AB