Hovedforhandling i straffesager
   
 
Författare:Jochimsen Jørgen
Titel:Hovedforhandling i straffesager
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:581 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761935427
Ämnesord:Processrätt , Utländsk rätt

Pris: 1359 SEK exkl. moms
Bogen giver en solid gennemgang af retsplejelovens bestemmelser om hovedforhandling i straffesager – i byret, landsret og Højesteret.

Reglerne er beskrevet systematisk med inddragelse af relevante domsreferater, og forfatteren har tilstræbt at medtage de spørgsmål, der erfaringsmæssigt opstår under en hovedforhandling. Bogen er herved velegnet som opslagsbog.

Bl.a. gennemgås reglerne for:

-Domsmandssager,
-Nævningesager,
-Tilståelsessager og bødeforelæg,
-Straffesager, i hvilke der ikke medvirker lægdommere,
-Ankesager ved landsretten og Højesteret,
-Dokumentation af retsforklaringer og forklaringer, der er afgivet til politiet.

Målgruppe
Bogen henvender sig til forsvarere, anklagere og dommere og i øvrigt til alle, der beskæftiger sig med behandling af straffesager.
 
  © 2017 Jure AB