Kommunalrättens grunder
   
 
Författare:Bohlin Alf
Titel:Kommunalrättens grunder
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:300 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139207092
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 524 SEK exkl. moms
Kommunalrätten är den del av juridiken som behandlar
kommunernas organisation, verksamhetsformer, befogenheter
och åligganden. Kommunernas verksamhet är av skiftande slag och styrs av en rad olika lagar.

Kommunalrättens grunder är primärt avsedd att användas
som lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom
juristutbildningen. I boken behandlas grunddragen av
kommunalrätten med huvudvikten lagd vid bestämmelserna
i kommunallagen (1991:900), som gäller för kommuner
och landsting. Framställningen illustreras med
rättsfall.
 
  © 2017 Jure AB