Ds 2001:56 Åtgärder mot sena betalningar
– genomförande av EG-direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
   
 
Titel:Ds 2001:56 Åtgärder mot sena betalningar – genomförande av EG-direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
Anmärkning:Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG och prop. 2001/02:132.
Utgivningsår:2001
Omfång:99 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215500
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:56
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 132 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås ett genomförande av direktivet 00/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Ett av förslagen är att diskontot ersätts av en referensränta som baseras på Riksbankens reporänta. Dessutom föreslås vissa lagändringar när det gäller betalningsfrister och avtalsvillkor för att ovan nämnda direktiv om sena betalningar ska kunna genomföras.
 
  © 2017 Jure AB