Finansiering
   
 
Författare:Andrén Niclas , Eriksson Tore , Hansson Sigurd
Titel:Finansiering
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:326 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147111848
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 432 SEK exkl. moms
Det här är en introduktion till finansiellt beslutsfattande i alla typer av företag, såväl stora som små, privata som börsnoterade, aktiebolag som enskilda firmor och handelsbolag.

Bokens fokus ligger på finansieringen av företagets verksamhet och på företagets finansiella styrning. Den behandlar både praktiska aspekter relaterade till användningen av olika finansieringsformer och deras för- och nackdelar. Andra finansieringsbeslut som avhandlas är företagets förvaltning av likvida medel, hantering av finansiella risker och då särskilt ränte- och växelkursrisker, kreditbedömning, skattefrågor, finansiering av ägarskiften med mera.

Den tolfte upplagan är uppdaterad för att återspegla det rådande forskningsläget, förändringar i lagstiftning och beskattning, samhällsutvecklingen och den ekonomiska verklighet som möter studenterna. Figurerna har ritats om för att bli mer pedagogiska och boken har fått en ny tilltalande form.
 
  © 2017 Jure AB