Prop. 2015/16:8 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
   
 
Titel:Prop. 2015/16:8 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Utgivningsår:2016
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516008
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår i propositionen bestämmelser om vem som ska utse ordförande med mera i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Regeringen bedömmer att bestämmelser om vem som ska utse ordförande, andra ledamöter och ersättare i HSAN samt kvalifikationer för att kunna utses som ordförande, andra ledamöter och ersättare bör regleras i förordning i stället för i lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
 
  © 2017 Jure AB