Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?
   
 
Författare:Scheutz Sverker
Titel:Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?
Utgivningsår:2016
Omfång:144 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789476
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Institutet för utbildningsrätt nr. 1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 222 SEK exkl. moms
Institutet för utbildningsrätt , IfU, höll i november 2014 en endagskonferens på temat Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?. Föreliggande antologi är i huvudsak sprungen ur forskningsidéer som presenterades på konferensen.

IfU har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Målet är att Uppsala universitet ska bli det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige.

Denna antologi är tänkt som den första skriften i en skriftserie från IfU.

Medverkande författare: Håkan Andersson, Göte Appelberg, Lars Bejstam, Andreas Bergh, Hans Eklund, Anna Gustafsson, Johanna Ringarp.
 
  © 2017 Jure AB