Prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad
– nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
   
 
Titel:Prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
Utgivningsår:2016
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516173
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:173
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). I propositionen föreslås att inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska uppgifter som avser modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål få överlämnas på entreprenad till en annan huvudman.

Även uppgifter som avser fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmål ska få överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. Uppgifterna får dock endast överlämnas på entreprenad om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.
 
  © 2017 Jure AB