Prop. 2015/16:177 Fortsatt giltighet av tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
   
 
Titel:Prop. 2015/16:177 Fortsatt giltighet av tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
Utgivningsår:2016
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516177
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:177
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för de brottsbekämpande myndigheterna att hämta in övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. En bestämmelse i lagen som ger Säkerhetspolisen möjlighet att inhämta sådana uppgifter för vissa samhällsfarliga brott är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången av 2016. I propositionen föreslås att bestämmelsens giltighetstid förlängs till utgången av 2017.
 
  © 2017 Jure AB