Regeringens skrivelse 2015/16:188 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:188 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter
Utgivningsår:2016
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516188
Serie:Propositioner nr. 2015/16:188
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter – En granskning av Säkerhets- och integritets-skyddsnämnden (RiR 2016:2).
 
  © 2017 Jure AB