Kommunikation i organisationer
   
 
Författare:Heide Mats , Johansson Catrin , Simonsson Charlotte
Titel:Kommunikation i organisationer
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:281 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147094837
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 447 SEK exkl. moms
Arbetsuppgifterna i dagens organisationer består i stor utsträckning av kommunikation. Det gäller inte bara professionella kommunikatörer utan också chefer och medarbetare. Hela organisationen existens och framgång är beroende av en väl fungerande kommunikation.

Den här boken tar upp den teoretiska grunden kring nyckelbegrepp inom kommunikation och organisation liksom själva processerna med koppling till organisationens visionsarbete, ledarskap, lärande och identitet.

I den andra upplagan av boken har författarna integrerat nya forskningsresultat sedan den första upplagan publicerades. Flera kapitel är helt omarbetade och ett nytt kapitel om sociala medier och intern kommunikation har tillkommit.

Boken är i första hand tänkt som en lärobok för studenter inom området organisationskommunikation. Boken riktar sig även till chefer, projektledare, kommunikatörer, HR-specialister, marknadsförare och andra som arbetar praktiskt med kommunikation i organisationer.
 
  © 2017 Jure AB