SOU 2016:50 Genomförande av sjöfolksdirektivet
   
 
Titel:SOU 2016:50 Genomförande av sjöfolksdirektivet
Utgivningsår:2016
Omfång:163 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244784
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sjöfolksutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:50
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 249 SEK exkl. moms
Sjöfolksdirektivet (EU) 2015/1794 ändrar bestämmelser i fem befintliga arbetsrättsliga direktiv med syfte att stärka arbetsrätten för sjöfolk.

Det gäller tre centrala arbetsrättsliga områden:
- löneskydd,
- arbetstagares rätt till information och samråd med arbetsgivare och
- uppsägningsskydd.

Olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har tidigare kunnat undantas från tillämpningen av direktiven.

Syftet med ändringarna är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller mellan medlemsstaterna och att leva upp till de rättigheter som läggs fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
 
  © 2017 Jure AB