Ds 2001:51 Trafikskada utomlands
– enklare att få ersättning
   
 
Titel:Ds 2001:51 Trafikskada utomlands – enklare att få ersättning
Anmärkning:Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG och prop. 2001/02:133.
Utgivningsår:2001
Omfång:109 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215438
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:51
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 132 SEK exkl. moms
EU har antagit ett fjärde direktiv om motorfordonsförsäkring. Detta ska göra det enklare för dem som är på genomresa inom EES-området att begära och få trafikskadeersättning. Här föreslås ändringar i trafikskadelagen för att genomföra direktivet i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB