SOU 2016:68 Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadsskydd
   
 
Titel:SOU 2016:68 Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadsskydd
Utgivningsår:2016
Omfång:443 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245101
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa konsumentkrediter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:68
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 465 SEK exkl. moms
Ett räntetak för snabblån och andra åtgärder för att minska risken att konsumenter tar dyra lån som de sedan inte har råd att betala tillbaka - det är förslag som presenteras i utredningen.

Utredningen föreslår bland annat följande åtgärder:

- Ett räntetak och ett kostnadstak ska tillämpas på högkostnadskrediterna. På så vis ska konsumenten aldrig kunna bli skyldig att betala mer än 100 procent av kreditbeloppet i kostnader till kreditgivaren.
- Krediträntan och dröjsmålsräntan för en högkostnadskredit ska inte få överstiga 40 procent.
- Kraven på kreditprövningen ska skärpas.
- Möjligheten att förlänga högkostnadskreditens löptid ska begränsas.
- Konsumenterna ska få en särskild upplysning vid marknadsföring av högkostnadskrediter som länkar till en myndighets hemsida där mer information finns om riskerna med att skuldsätta sig och möjligheterna att få hjälp med ekonomiska problem eller att se över sin ekonomi.
- Det införs en särskild bestämmelse om att marknadsföring av alla slags konsumentkrediter ska vara måttfull, eftersom dagens kreditmarknad innebär generella risker för överskuldsättning och skuldproblematik.
 
  © 2017 Jure AB