Ds 2001:50 Ändringar i arbetsmiljölagen
   
 
Titel:Ds 2001:50 Ändringar i arbetsmiljölagen
Anmärkning:Prop. 2001/02:145
Utgivningsår:2001
Omfång:30 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821539X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:50
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 59 SEK exkl. moms
I denna promemoria från näringsdepartementet föreslås ändringar i 3 kap. 2-3 §§ och 4 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Ändringarna har sin grund i ett motiverat yttrande från EU-kommissionen. De rör arbetsgivarnas skyldigheter att vidta åtgärder för att minimera riskerna för ohälsa eller olycksfall bland arbetstagarna.
 
  © 2017 Jure AB