Whats in it for We?
– Inköp, outsourcing och strategiska partnerskap med vested
   
 
Författare:Frydlinger David
Titel:Whats in it for We? – Inköp, outsourcing och strategiska partnerskap med vested
Utgivningsår:2015
Omfång:270 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147116997
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 375 SEK exkl. moms
I den här boken introduceras Vested, en modell för att ingå framgångsrika kommersiella partnerskap som vilar frågan What’s In It For We? Vested är tillämplig för både privata och offentliga aktörer och grundar sig på forskning om hur företag som McDonald's, Procter & Gamble och Microsoft har lyckats uppnå fantastiska kombinationer av innovation, högre kvalitet, goda leverantörsmarginaler och sänkta kostnader tillsammans med sina leverantörer.

Konkurrenskraft förutsätter i allt högre grad effektivt samarbete med leverantörer, kunder och andra intressenter. Outsourcing och strategiska partnerskap får ständigt ökad betydelse. Innovation har blivit en nödvändighet. Trots detta utgår många från traditionella affärs- och kontraktsmodeller i sina kommersiella relationer, vilka motverkar det samarbete som krävs för framgång. Vested erbjuder det alternativ som behövs.

Vested är universellt tillämplig inom alla områden för inköp, upphandling och outsourcing, exempelvis logistik, IT, facilities management och entreprenad- och infrastrukturprojekt. I boken beskrivs effektiva tankemodeller och praktiska verktyg för hur företag och offentliga aktörer med hjälp av Vested-modellen kan anamma ett partnerskapsinriktat synsätt i hela inköps- eller outsourcingprocessen.

Boken riktar sig till alla med ansvar för inköp, upphandling och outsourcing men lika mycket till verkställande direktörer, ekonomichefer och andra med strategiskt ansvar för sina organisationers långsiktiga konkurrenskraft.
 
  © 2017 Jure AB