Dialysolyckan
– ett rättshaveri i sjukvården
   
 
Författare:Åsard Per-Erik
Titel:Dialysolyckan – ett rättshaveri i sjukvården
Utgivningsår:2013
Omfång:252 sid.
Förlag:Mormor
ISBN:9789185841479
Ämnesord:Offentlig rätt , Rättshistoria

Pris: 210 SEK exkl. moms
Det finns inte någon händelse i vår moderna sjukvårdshistoria som traumatiserat den svenska sjuksköterskekåren så som efterspelet till dialysolyckan på Regionsjukhuset i Linköping 1983.
För första gången analyseras, den i media mycket omskrivna dialysolyckan, och dess följder.

Ingående beskrivs åklagarens, försvararens och andra aktörers agerande i målet. Slutsatsen som dras är att den fällande domen mot sjuksköterskan som ensam ansvarig är och förblir ett rättshaveri. Ett fall som är högst relevant för sjukvårdsdebatten idag.
 
  © 2017 Jure AB